Efter att ha tagit hjälp av en schacklärare, kommer du att förstå vikten av en ny styrelse för ditt spel. Eftersom spelet är mycket komplicerat, är det alltid lämpligt att ha styrelsen layouter ändras i fall den nyare inte ser likadan ut som den gamla.

Använda den bästa schackbrädet layout för ditt spel är ett måste när du spelar schack. Layouten kommer att göra stor skillnad i hur ditt spel går och moralen i ditt spel. Att veta hur schackspel beror på några faktorer som måste studeras i detalj.

schackbräde layout

Det första du måste tänka på är layouten på sidokortet. Det är en av de viktigaste faktorerna som bör beaktas eftersom de kan förändra spelet helt. Rätt och fel bräda är beroende av ditt spels taktik. Du måste också studera de andra styrelserna i spelet så att du kan lära dig hur du spelar spelet.

Nästa sak som du måste tänka på är placeringen av bitarna. De är den viktigaste delen av spelet och att ha dem på rätt plats kan verkligen påverka resultatet av spelet. Om bitarna är placerade fel då motståndarna kan få en klar fördel.

Nästa aspekt av sideboard är de svarta och vita rutorna. Svart är tänkt att ha centrum torget och det är tänkt att placeras nära motsatta hörnet av styrelsen. Det är ett måste att ha det i åtanke när du ställer in schack.

Färgerna på rutorna bör hållas i åtanke när du placerar bitarna på brädet. Reglerna skiljer sig från de som används i resten av spelen. Så, innan du gör något annat är det lämpligt att ta hjälp av en schacklärare.

En variation av brädet är det amerikanska schackbrädet som har mer än tio horisontella och vertikala linjer som är olika för varje ruta. Det är lättare att planera och hantera om du använder en sådan styrelse. Vissa schackspelare använder denna typ av styrelse när de flyttar sina pjäser för att planera och strategize.

Den andra viktiga aspekten som måste hållas i åtanke är kungens drag. När du utformar schackbrädet, måste du kontrollera det bästa draget som kungen kan göra. I vissa spel är det lätt att göra det men det är omöjligt att göra i andra.

Liksom alla spel, det finns många varianter och det kommer att bero på hur spelet spelas. Samtidigt som du lär dig spelreglerna, måste du följa regeluppsättningen. Oavsett vad det är du kommer att behöva tänka på att schackbrädet layout är bara en riktlinje och reglerna i spelet är olika i varje spel.

Nu, låt oss diskutera några saker som du kommer att behöva tänka på när du spelar. Till exempel är det lätt att veta att Kungen är alltid till höger i styrelsen. Den bör placeras där så att personerna på tavlan lätt kan röra sig i en viss riktning. Dessutom bör Bönderna placeras bakom drottningen.

När de svarta rutorna används som en bas för de andra färgerna så kan du välja dem och sätta dem i rätt fläckar. Samtidigt placera drottningen, är det bättre att tänka på att hon är tänkt att vara centrum torget. Dessutom bör de två riddarna placeras framför den svarta kungen.

Du kommer att behöva vara medveten om kraven på bönderna också. Tänk på att en bonde bara kan röra sig när den kan fånga en annan bit. Du kan få positionen för drottningen och bönderna justeras igen.