sut i chwarae gwyddbwyll Chaturanga

Nid sut yn union i chwarae gwyddbwyll Chaturanga, ond mae’n set wych o reolau. Mae’n debyg mai hon yw’r gêm Chaturanga fwyaf poblogaidd erioed, ond cyn i unrhyw un ddechrau chwarae, mae ychydig o bethau pwysig i’w hystyried. Rydym wedi chwarae’r gêm hon droeon ac nid yw’n cymryd llawer o amser i ddysgu sut i chwarae Chaturanga Chess.

Mae dwy gêm Chaturanga boblogaidd yn India – Ymerodraeth Gupta a’r Ymerodraeth Mughal. Er bod gan y ddwy ymerodraeth hyn setiau gwyddbwyll yn wir, nid yr un gêm gennyf. Mae ganddynt reolau gwahanol ac maent yn wahanol i’w gilydd.

Mae Ymerodraeth Gupta yn ffynhonnell wych ar gyfer y llyfr rheolau y bydd angen i chi ei ddilyn. Mae ganddynt luniau a rhai cyfarwyddiadau sylfaenol hefyd. Os ydych am ddysgu sut i chwarae gwyddbwyll Chaturanga, dyma’r gêm berffaith. Dyma rai awgrymiadau i ddilyn.

Dydy gemau Gupta ddim yn cyfrif o gwbl. Maen nhw wedi’u bwriadu’n wirioneddol am hwyl, ac nid ydyn nhw’n cyfrif. Gallwch fod yn erbyn India neu bobl Tsieineaidd.

Roedd Ymerodraeth Gupta wedi’i lleoli ym Mhacislliw. Yn ogystal â chwarae gyda chenhedloedd eraill, roedd ganddynt lawer o fasnach rhwng y Dwyrain a’r Gorllewin. Roedd rhywfaint o’u masnach yn cynnwys cworwm, ac aur, yn ogystal â cheffylau a seic.

Roeddent yn rhan bwysig iawn o hanes, yn enwedig yn is-gyfandir India. Roeddent yn uchel eu parch mewn cymdeithas ac yn chwarae rhan bwysig. Os ydych am ddysgu sut i chwarae gwyddbwyll Chaturanga, mae Ymerodraeth Gupta yn lle gwych i ddechrau.

Mae Ymerodraeth Mughal ychydig yn haws dod o hyd iddi. Dydyn nhw ddim yn chwarae’r un ffordd yn union. Mae’r cardiau’n llai, ac mae’n fwy ar hap. Mae’r rheolau yr un fath, ond efallai y bydd angen i chi edrych ar y rheolau ychydig o weithiau cyn i chi ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano.

Nawr, mae rhai pwyntiau i’w cofio pan fyddwch yn dysgu’r gêm hon. Un o’r pwyntiau pwysicaf yw’r gromlin ddysgu. Mae’n llawer haws meistroli gêm Gupta nag ydyw i feistroli gêm Mughal.

Os ydych yn dechrau, mae’n debyg y byddwch am ddysgu gêm Gupta. Mae’n wych i ddechreuwyr. Fel hyn, byddwch yn teimlo’n fwy cyfforddus a hyderus am ddysgu’r gêm.

Yr un peth y dylech ei wybod yw y tro cyntaf i chi chwarae gêm Gupta, byddwch yn yr Ymerodraeth Mughal. Mae ystafell hyfforddi a twrnamaint wedi’u sefydlu er mwyn i chi allu ymarfer a dod yn gyfarwydd â’r rheolau. Gallwch hefyd ymuno mewn twrnameintiau os ydych yn hoffi.

Peidiwch ag anghofio cael rhifynnau diweddaraf set Gwyddbwyll Gupta. Mae’r gêm hon wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd lawer, ac mae’r setiau’n dal i gael eu cynhyrchu. Ar ôl i chi ddeall sut i chwarae gwyddbwyll Chaturanga, byddwch yn dechrau gweld pa mor boblogaidd yw’r gêm hon.

Mae’r gêm wedi’i haddasu’n hawdd i’ch anghenion. Mae’n bosibl chwarae gêm gyflym, neu gêm arafach wedi’i rhewi. Y naill ffordd neu’r llall, mae’n gêm hwyliog a fydd yn rhoi oriau o hwyl i chi.